Quiz – to nie tylko zabawa.

118
idea-bulb źródło pixabay

Definicja mówi, że to rodzaj zabawy, gry intelektualnej, w której bierze udział grupa osób, z których jedna zadaje pytania na różne tematy, a pozostali odpowiadają. Brzmi prosto, wręcz banalnie, pytanie – odpowiedz. W quizie jednak chodzi nie tyle o udzielenie poprawnej odpowiedzi, tylko o drogę do jej osiągnięcia. Pytania są tak formułowane, by na podstawie wiedzy ogólnej, jaką posiadają uczestnicy, można było do odpowiedzi dojść drogą dedukcji. Pytanie więc nie musi wskazywać właściwego rozwiązania, równie dobrze może wykluczać pozostałe możliwości.

Słowo to pojawiło się w języku angielskim ok. 1780 roku, jego źródło jest nieznane, prawdopodobnie wywodzi się ze slangu studenckiego. Początkowo oznaczało „dziwną osobę” lub „żart”. Istnieje legenda miejska, według której, właściciel teatru w Dublinie, Richard Daly, założył się, że w ciągu 24 godzin wprowadzi nowe słowo do obiegu. W tym celu wynajął grupę osób, których zadanie polegało na wypisywaniu na murach słowa „quiz”. Ponieważ nikt nie znał jego znaczenia, myślano, że to jakaś zagadka, test. Taka definicja słowa przyjęła się.

quiz fot. pixabay

W kontekście edukacyjnym quiz jest używany do oceny ucznia. Przybiera format testu, jednak jest od niego łatwiejszy. Na podstawie wyników nauczyciel może ocenić stopień przyswojenia materiału przez klasę, natomiast uczniom pomóc w nauce przed właściwym sprawdzianem. Ten rodzaj quizu jest popularny w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, na Filipinach i Indiach. Proste testy przekrojowe rozwiązywane przez uczniów przed wykładami, mają jeszcze jeden cel – pobudzić umysł do myślenia.

Inna formą quizu jest test osobowości. Został on spopularyzowany przez pisma kobiece, z czasem stał się popularny w internecie. W teście osobowości nie wskazuje się błędnej lub poprawnej odpowiedzi. Zazwyczaj składa się on z serii pytań wielokrotnego wyboru, które są rejestrowane zgodnie z kluczem, jego wyniki dają obraz cech charakteru osoby odpowiadającej. W przypadku testów internetowych wyniki analizowane są przez algorytmy. Wyników quizów osobowości nie należy traktować poważnie, lecz w formie rozrywki. Jednak osoby rozwiązujące może skłonić do refleksji nad swoim zachowaniem.