Mur Trumpa

77
Border wall prototypes U.S.Mexico Mani AlbrechtCBP Media Relations

W czasie kampanii wyborczej Donald Trump zapowiedział budowę muru na granicy z Meksykiem. Ma on chronić Stany Zjednoczone przed przedostawaniem się na teren kraju nielegalnych imigrantów. Nie on pierwszy wpadł na pomysł oddzielenia swojego państwa od sąsiada. W przeszłości powstało wiele tego typu konstrukcji. Budowano je z myślą o obronie własnego terytorium, lecz idea była taka sama, zapobiec nielegalnemu przekraczaniu granicy.

Najbardziej znanym jest Wielki Mur Chiński. Chronił północne granice Chin przed najazdami ludów z Wielkiego Stepu. Pierwsze informacje o umocnieniach wojskowych pochodzą z 656 r. p.n.e. Były to wały ziemne, od III w. p.n.e. Zaczęły powstawać fortyfikacje wojskowe, a ostateczny kształt Wielki Mur uzyskał w XV w. n. e. Tradycyjnie jego długość wynosi ok. 2400 km, natomiast łączna długość budowli wraz z naturalnymi przeszkodami to 8851.8 km.

Great Wall of China źródło: pixabay

W Europie pierwszymi budowniczymi umocnień granicznych byli Rzymianie, nazywali je Limes, co znaczy po łacinie droga. Były to konstrukcje wznoszone od I w. n. e. Opierały się naturalne przeszkody jak rzeki, wzgórza, tam gdzie ich brakowało, wznoszono wały ziemne, kamienne mury i kopano fosy. Całość uzupełniały wieże strażnicze burgi. W strategicznych miejscach stawiano castelle, czyli zamki.

Model zamku Ruffenhofen źródło: Wikimedia Commons

Największą siecią umocnień był Limes Górnogermańsko-Retycki rozciągający się między Renem a Dunajem, na terenie dzisiejszych południowo-zachodnich Niemczech. Rozciągał się na przestrzeni 550 km, a wiele odcinków budowano w linii prostej, najdłuższy miał 80 km. Chronił granice imperium przed atakami Germanów. Wzdłuż limesu oprócz baz wojskowych powstawały osady cywilne, których ludność zajmowała się zaopatrywaniem wojska i handlem.

Warownia rzymska Saalburg pod Bad Homburg vor der Höhe (rekonstrukcja) źródło Wikimedia Commons

Na najbardziej wysuniętym na północ krańcu imperium, Wielkiej Brytanii, Rzymianie w latach 121-129 n.e. zbudowali Wał Hadriana. Chronił stacjonujące na wyspie legiony przed atakami Piktów z Kaledoni. Miał długość 117 km, zbudowano go z kamienia i darni, co 500 m znajdowały się wieże strażnicze, a co 1500 m forty. Przebiegał na południe od obecnej granicy Szkocji. Kolejnym umocnieniem był wybudowany 160 km na północ Wał Antonina.

Hadrians Wall źródło: Wikimedia Commons

W Polsce też mamy podobną strukturę, w zachodniej części Dolnego Śląska znajdują się Wały Śląskie, zwane również Wałami Chrobrego. Umocnienia mają kształt nasypów ziemnych w większości pojedynczych, ale występują odcinki składające się z 2,3 nawet 4 równolegle biegnących wałów o szerokości od 18 do 44 m. Badacze datują ich powstanie na X-XI wiek, choć ostatnie badania przesuwają datę budowy do wieku XIV-XV.

Wały Śląskie źródło: Wikimedia Commons

Na Ukrainie znajdziemy Żmijowe Wały, według legendy wyorane przez smoka Żmija. Legenda legendą, jednak badacze mają bardziej racjonalne wytłumaczenie, była to kolejna konstrukcja obronna. To, co widać obecnie, to nasypy o wysokości 6-8 m i szerokości 14-16 m. Jednak w czasach swojej świetności były umocnione drewnianym szkieletem, a wzdłuż wałów biegła fosa. Ich łączna długość wynosi 2000 km, czas budowy datuje się między II w. p.n.e. a VII w. n.e. Naukowcy nie wiedzą kto je wybudował, rozmach umocnień sugeruje istnienie w tym okresie silnej państwowości.

Żmijowe wały koło Iwankowicz żródło Wikimedia Commons