Erich von Daniken – czy bogowie latali kiedyś rakietami?

141
Erich von Daniken 1975r żródło Materiały prasowe

Erich von Daniken to szwajcarski pisarz i publicysta. Kształcił się w katolickim Kolegium św. Michała we Fryburgu. Studiując Biblię, zwrócił uwagę na fragmenty Starego Testamentu, które opisywały cudowne wydarzenia i ludzi posługujących się mocami nadprzyrodzonymi. Zaczął się zastanawiać, czy te zdarzenia można wytłumaczyć w inny sposób, niż boska interwencja. A może bogowie naprawdę istnieją i wcale tak bardzo się od nas, ludzi, nie różnią?

Żyjący kilka tysięcy lat temu ludzie zajmowali się w większości łowiectwem, wytwarzali proste narzędzia i wierzyli w bóstwa, utożsamiane z siłami natury. Gdyby wówczas pojawiły się istoty stojące na wyższym rozwoju cywilizacyjnym, posługujące się zaawansowaną techniką, jak zostałyby odebrane? Gdyby zstąpiły z nieba na swoich ognistych pojazdach, uznano by ich za bogów. Taki tytuł nosi jego pierwsza książka „Rydwany bogów”.

Erich von Daniken Chariots of the goods żródło materiały prasowe

Swoje teorie Daniken opiera na kilku źródłach, jednym z nich są zapisy z Biblii, to zburzenie Sodomy i Gomory, które mogło być opisem wybuchu bomby atomowej, widzenie Ezechiela, interpretowane, jako lądowanie statku kosmicznego. Wiele cudownych zdarzeń opisanych w Starym Testamencie można wyjaśnić, jako użycie wysokiej techniki zamiast działania Boga.

John Martin – The destruction of Sodom and Gomorrah źródło Wikimedia Commons

Daniken na potwierdzenie swoich teorii podaje przykłady budowli i rzeźb, które pozostawiły po sobie starożytne cywilizacje. Są nim choćby piramidy w Gizie, które zostały zaskakująco precyzyjnie zbudowane, z bloków kamiennych o masach dochodzących do 80 ton. Rysunki z Nazca w Peru, widoczne dopiero z pewnej wysokości, jak sugeruje szwajcar, mogły służyć za wskazówki nawigacyjne dla statków powietrznych.

Nazca lines Peru źródło Pixabay

Początki religii wyjaśnia, jako kontakt z wysokorozwiniętą cywilizacją, ówcześni ludzie uznali technologie za siłę nadprzyrodzoną, a posługujących się nią przybyszów za bogów. Jako współczesny przykład podobnego zachowania podaje kult cargo, gdy amerykańskich żołnierze ludność wysp Pacyfiku uznała za bogów, budując na ich cześć świątynie, które wyglądały jak lądowiska i porty dla statków przywożących towary, wysyłane przez bogów.

Cargo cult źródło materiały prasowe

Początkowo teorie Danikena nie spotkały się z entuzjazmem, nikt nie chciał drukować kontrowersyjnej książki. Jednak gdy się ukazała, okazała się bestsellerem, a idee w niej zawarte zainteresowały szerokie grono czytelników. Autor napisał kolejne publikacje, przetłumaczono je na 32 języki, a nakład przekroczył 63 miliony egzemplarzy. Hipotezy te zebrane w jedną całość zaczęto określać nazwą Paleoastronautyka, a Eric von Daniken stał się autorytetem nowopowstałej paranauki.

Erich von Daniken Remnants of the goods źródło Materiały prasowe

Koncepcja, o odwiedzaniu w przeszłości Ziemi przez obce cywilizacje spotkała się z szeroką falą krytyki ze strony środowiska naukowego. Przytoczone fragmenty ze świętych pism, opisujących kontakty kosmitów z ludźmi, uznano za nadinterpretację. Tak samo, jak potencjalne użycie wysokorozwiniętej technologii do budowy kamiennych struktur. Danikenowi zarzucono, że pomysły na swoje teorie czerpał z książek fantastyczno-naukowych, a powiązanie ich z wydarzeniami ze starożytności posłużyło mu do uzyskania rozgłosu i sukcesu finansowego.

Pyramid Giza light show źródło pixabay